Kolan International Hospital Nöroloji bölümü, erişkin ve çocuk beyin sinir kas hastalıklarının tanı ve tedavileri teknolojik gelişmelerden faydalanarak hizmet vermektedir.

  • Nöroloji bölümünde; genel nöroloji, epilepsi, baş ağrısı, bel ağrıları, vasküler gerilim,
  • Uyku bozuklukları, baş dönmesi ve denge bozuklukları, parkinson ve hareket bozuklukları,
  • Periferik sinir ve kas hastalıkları, alzeheimer ve demans seyreden hastalıklar, Multıple Skleroz gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine dair hizmet verilmektedir.
  • Nöroloji Ünitesi, Radyoloji, Beyin, ve Sinir Cerrahisi bölümleriyle ortak çalışmalar yürütmektedir.
  • Epilepsinin teşhis ve tedavisinde;  uzun dönemli video-EEG muayenesi, MR, PET-CT VE SPECT testleriyle değerlendirilmeler yapılmaktadır.
  • El ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmede ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında EMG (elektromiyonörografi) tetkiki gerçekleştirilmektedir.
  • Tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalara uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.
  • Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }