Akciğer Sağlığı Merkezi

Kolan International Hospital Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde tüm akciğer hastalıklarının tanısına yönelik poliklinik işlemleri, solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, bronkoskopik işlemler ve modern tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi

Hastanemizde mevcut ileri görüntüleme yöntemleri (Multi-Detector Toraks CT, MR, PET-CT), bronkoskopik incelemeler, immuno histokimyasal tetkikler ile kişisel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan konseyimiz karar vermektedir.

Tanısal ve Girişimsel Bronkoskopi

Rijid bronkoskopi ve videobronkoskopi ile başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok akciğer hastalığının tanısı konmakta, elektrokoagulasyon, argon plasma koagulasyon (APC), kriyoterapi ile tedavi uygulanmakta ve endobronşial stent yerleştirmektedir.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

Spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Alerji Testleri

Solunum yolu allerjileri ve Astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IgE) ölçümleri yapılmaktadır.

Uyku Laboratuvarı

Uyku sorunlarına yönelik olarak, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz branşları ile birlikte multidisipliner yaklaşımla güncel tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Göğüs Cerrahisi

Hastanemizde akciğer, plevra (akciğeri saran zar), göğüs duvarı ve diyaframın tüm hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Video Yardımlı Torakoskopi

Video yardımlı torakoskopi, genel anestezi altında, bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi ve bunun bir ekrana yansıtılmasıdır. Göğüs kafesinin, bu şekilde görüntülenmesinin ardından, göğse açılan deliklerden (port) çeşitli cerrahi aletlerin yardımı ile biyopsi ve cerrahi rezeksiyon dahil hemen tüm ameliyatların bu yöntemle yapılması mümkündür. VATS sonrası hastaların ağrılarının çok daha az olur, hastanede yatma süreleri kısalır, çalışma hayatına daha çabuk dönülebilir ve günlük aktivitelerin sürdürülmesi daha kolay olur.

Nuss Ameliyatı

Pectus Excavatum’un (Kunduracı göğsü) giderilmesinde daha az kesi ile yapılan, hastaya daha az işlem gerektiren, işlem süresi daha kısa olan, ameliyat sonrası toparlanmanın daha çabuk olduğu, uzun dönem sonuçların oldukça yüz güldürücü olduğu bir cerrahi yöntemdir. Video yardımlı torakoskopi ile, iman tahtasının (sternum) arkasını barla (çelik çubukla) destekleyerek öne doğru kaldırılması yöntemidir. Kaburga ve kıkırdakların kesilmesinin ya da bölünmesi işleminin yapılmasına gerek olmadığından göğüs duvraına geniş bir kesi yapılmasına gerek yoktur. Kunduracı göğsünün düzeltilmesi işlemi, mümkünse ergenlik çağından önce yapılmalıdır ki, göğüs kafesi bu hızlı büyüme dönemi sonunda normal şeklini daha kolay alabilsin. Ancak Nuss tekniği ile artık 30'lu ve 40'lı yaşlardaki hastalarda da çok iyi sonuçları alınmaktadır.

Video Yardımlı Mediastinoskopi

Mediastinoskopi, akciğer kanserinin evrelendirmesinde, lenf bezlerini tutan diğer akciğer hastalıklarının (Sarkoidoz, Tüberküloz... gibi) tanısında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Video yardımlı mediastinoskopide, genel anesteziyle hastanın boynundan açılan küçük bir kesiyle, kalp ile akciğer arasında bulunan mediastinum adındaki boş alana özel bir kamerayla girilir ve görüntüler bir ekrana aktarılır. Nefes borusu dışından ve önünde ilerletilip burada bulunan lenf düğümlerinden (VAMLA) veya tümörlerden biyopsi alınır.

Endoskopik Transtorasik Sempatektomi

El-koltukaltı aşırı terlemesinde kullanılabilir. Açık olarak yapılan sempatektomiye oranla endoskopik teknik çok daha güvenilir bir yöntemdir. Genel anestezi altında koltuk altından küçük bir kesi ile girişim uygulanır. Kamera ile göğüs boşluğuna girilerek sempatik sinir görüntülenir. Buradan terlemeye neden olan seviyeden sempatik sinir klipslenerek, kesilerek veya koterle yakılarak, ter bezleri ile bağlantısı kesilir.

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }