• Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma) operasyonları
  • Pelvik Organ Prolapsusları (Rahimde, idrar kesesinde sarkma) operasyonları
if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }