Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }