Kendimi Önemsiyorum Check-up Paketleri

Kendimi Önemsiyorum Kalbime İyi Bakıyorum

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ekokardiyografi
 • Efor
 • EKG
 • Total Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • Hemogram

Kendimi Önemsiyorum Sindirim Sistemimi Koruyorum

 • Gastroenteroloji/Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kolonoskopi
 • Endoskopi
 • Gaitada gizli kan
 • CA 19-9
 • CEA
 • ALP
 • ALT
 • AST

Kendimi Önemsiyorum Sağlıklı Nefes Alıyorum

 • Göğüs Hastalıkları/Dahiliye Muayenesi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Akciğer Tomografisi

Kendimi Önemsiyorum Meme Sağlığımı Koruyorum

 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Meme USG/Mamografi

Kendimi Önemsiyorum Tiroidim Kontrol Altında!

 • Genel Cerrahi Muayenesi\Dahiliye Muayenesi
 • Tiroid USG
 • TSH

Kendimi Önemsiyorum Diyabetten Korunuyorum

 • Dahiliye Muayenesi
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1C

Kendimi Önemsiyorum Sağlıklı Uyuyorum

 • KBB Muayenesi
 • Uyku Testi

 

Kendimi Önemsiyorum Sağlığımı Koruyorum (Kadın)

 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Meme USG/Mamografi
 • Ca 125
 • CA 15-3
 • Smear
 • Hemogram

Kendimi Önemsiyorum Prostata Yenilmiyorum

 • Üroloji Muayenesi
 • Total PSA
 • Tam İdrar Tahlili

Kendimi Önemsiyorum Sağlığımı Koruyorum (Erkek)

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Tam İdrar Tahlili
 • Total Psa
 • Free PSA
 • CEA
 • Gaitada gizli kan
 • Hemogram

Kendimi Önemsiyorum Sağlıkla Okuyorum

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Diş Muayenesi
 • Hemogram
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin
 • ALT
 • AST
 • Açlık kan şekeri
 • Tam idrar analizi
 • TSH
 • Gaitada Parazit
 • Üre

Kendimi Önemsiyorum Sağlıklı Büyüyorum

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Muayenesi
 • Hemogram
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin
 • Tam idrar analizi
 • Vitamin B12
 • Folik Asit

Kendimi Önemsiyorum Sağlıklı Yüzüyorum

 • Çocuk Sağlığı ve Hast. Muayenesi\Dahiliye Muayenesi
 • Tam İdrar Tahlili
 • HbsAg

Kendimi Önemsiyorum Spora Başlıyorum

 • Çocuk Sağlığı ve Hast. Muayenesi\Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • EKG
 • Akciğer Grafisi

Kendimi Önemsiyorum Diyete Başlıyorum

 • Dahiliye/Endokronoloji Muayenesi
 • İnsülin Direnci
 • TSH
 • Demir
 • Ferritin
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • Vit-B12
 • D Vitamini OH 25

Kendimi Önemsiyorum Osteoporoza Eğilmiyorum
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü
 • Vertebra Grafisi(Lateral/Dorsal)
 • Kalsiyum
 • 25 Oh vitamin d3
 • Alkalen Fosfataz
 • Sedimantasyon
 • Hemogram

Kendimi Önemsiyorum Zihnimi Koruyorum

 • Nöroloji Muayenesi
 • Beyin MR
 • Vertebral Arter Renkli Doppler USG
 • Hemogram
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • TSH
 • CRP
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • D Vitamini
 • Ferritin

Kendimi Önemsiyorum Baş Ağrısını Yeniyorum

 • Nöroloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Beyin MR
 • Hemogram

Kendimi Önemsiyorum Unutkanlığı Unutuyorum

 • Nöroloji Muayenesi
 • Beyin MR
 • Hemogram
 • Vitamin B12
 • TSH

Kendimi Önemsiyorum Sağlıklı Görüyorum

 • Göz Muayenesi
 • Görme Alanı Testi
 • Göz Tansiyonu Ölçümü
 • OCT

Check-up paketleri hakkında ayrıntılı bilgi ve randevu için 444 1 443 danışma hattından ulaşabilirsiniz.

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }