Check- Up bir başka adıyla “Kişisel sağlık taraması”, olası hastalıkları erken dönemde tespit ederek önlem almayı böylece kişinin sağlıklı kalmasını amaçlamaktadır. Check-Up hastanın belirgin bir şikayeti olmasa da, gizliden gizliye oluşmaya başlayan ve erken aşamadayken hastalığın saptanması amacıyla yapılan muayene ve tetkiklerdir.

Kolan International Hospital Check – up Merkezi’nde, iç organlarda hastalık bulgularının saptanması; gizli şeker, kolesterol, kalp hastalıkları, alkol ve hepatit B, meme-rahim-kalın bağırsak gibi en sık görülen kanser türleri, cinsiyetin ve hayat tarzının getirdiği olası risklerin belirlenmesi, ailesel kaynaklı hastalık risklerinin belirlenmesi ve erken tanı için risk analizleri gerçekleştirilmektedir.

Kişiye yönelik analizlerin yapıldığı Check- up programda, kilolu hastalara da daha sağlıklı olabilmeleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

18 Yaş Altı Check-up

40 Yaş Altı VIP Erkek Check-up

40 Yaş Altı VIP Kadın Check-up

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Diş Muayenesi
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
Üre
Kreatinin 
Aspartat transaminaz (AST)
Alanin aminotransferaz (ALT)
Sodyum (Na) 
Potasyum 
Demir/Demir Bağlama
Ferritin 
Tsh
Ft4
Ft3
 İdrar Tahlili
Kalsiyum
Alkalen Fosfataz
Trigliserid
Anti HBS

İç Hastalıkları Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Akciğer Grafisi
Ekg
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
ALP
ALT
Üre
GGT
Hemoglobin A1c
Ürik asit
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Sedimentasyon
Tsh
Ft4
Ft3
HBs Ag

Anti HCV 
Anti HIV
 İdrar Tahlili

İç Hastalıkları Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
Akciğer Grafisi
Ekg
Meme Ultrasonu
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
ALP
ALT
Üre
GGT
Hemoglobin A1c
Ürik asit
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Sedimentasyon
Tsh
Ft4
Ft3
HBs Ag

Anti HCV
İdrar Tahlili
Pap Smear Testi

40 Yaş Üstü VIP Erkek Check-up

40 Yaş Üstü VIP Kadın Check-up

Kardiyoloji Check-up

İç Hastalıkları Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Diş Muayenesi
Akciğer Grafisi
Ekg
Ekokardiyografi
Treadmill Stress Testi (Eforlu Ekg)
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
ALP
AST
GGT
Hemoglobin A1c
Ürik asit
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Sedimentasyon
Crp
Ca-125
Tsh
Ft4
Ft3
HBs Ag

Anti HCV 
Anti HIV
PSA Total
PSA Fre
İdrar Tahlili
Kemik Ölçümü
İç Hastalıkları Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Diş Muayenesi
Akciğer Grafisi
Ekg
Ekokardiyografi
Treadmill Stress Testi (Eforlu Ekg)
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
ALP
ALT
AST
GGT
Hemoglobin A1c
Ürik asit
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
Sedimentasyon
Crp
Ca-125
Tsh
Ft4
Ft3
HBs Ag

Anti HCV 
Anti HIV
İdrar Tahlili
Servikal Smear
Kemik Ölçümü
Mammografi
Kardiyoloji Muayenesi
Ekg
Ekokardiyografi
Treadmill Stress Testi (Eforlu Ekg)
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
Üre
Kreatinin
ALT
AST
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid

Mini Çocuk Check-up

Standart Check-up

Ek Paketler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Diş Muayenesi
Tüm Batın Ultrasonu
Tam Kan Sayımı
İdrar Tahlili
Tsh
ALT
AST
Ferritin
Kreatinin
Demir/Demir Bağlama

İç Hastalıkları Muayenesi
Akciğer Grafisi
Tüm Batın Ultrasonu
Ekg
Tam Kan Sayımı
Açlık Kan Şekeri
ALT
AST
ALP
Üre
Kreatinin
HBs Ag
Anti HCV
Kolesterol Total
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Sedimentasyon
İdrar Tahlili
CRP
Diabet Tarama Ek Paket
Endokrinoloji Muayenesi
Hemoglobin A1c
Homa İndeksi
Tokluk Kan Şekeri

Sigara İçenler İçin Ek Paket
Göğüs Hastalıkları Muayenesi
Solunum Fonksiyon Testi

Tümör Markerları Ek Paket (Erkek)
Beta hcg
CA 19-9
CA 15-3
AFP
CEA
Kalsitonin

Tümör Markerları Ek Paket (Kadın)
CA 125
CA 19-9
CA 15-3
AFP
CEA
Kalsitonin

Ülser Ek Paket
Gastroenteroloji Muayenesi
Gastroskopi Tetkiki
Helicobacter Pylori Antijen Testi

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }