Tanı ve Tedavi Bölümleri

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }