Hastanemizde spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }