• Gözyaşı bezi tümörleri
  • Göz kapağı tümörleri
  • Göz içi tümörleri (Melanom)
  • Hemanjiom
  • Lenfanjiom
  • Lenfoma
  • Menenjiom
  • Optik gliom
  • Rabdomiyosarkom

Göz Kapağı Tümörleri

Göz kapağı ve çevresinde görülen tümörlerin yaklaşık 3/4'ü iyi huylu tümörlerdir. Göz kapağında iyileşmeyen yara olduğunda mutlaka göz hekimine muayene olup, bunun kötü huylu bir tümör olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Tedavisi cerrahidir.

Gözyaşı Bezi Tümörleri

Gözyaşı bezi tümörleri boşaltım sistemi tümörlerinden daha sık görülür. Yetişkinlerde daha sıktır. Tedavi tümörün cinsine göre değişmekle birlikte, cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi tedavide uygulanan yöntemlerdir.

Göz içi Tümörleri (Melanom)

Uvea melanomu yetişkinlerde en sık görülen göz içi tümörüdür. Göz içinde kaldığı müddetçe hayati tehlike oluşturmaz. Büyük tümörlerin tedavisi cerrahidir ve gözün alınması (enükleasyon) gerekir. Daha küçük çaplı tümörlerde ışın tedavisi (radyoterapi), plak radyoterapi (brakiterapi), transpupiller termoterapi (TTT) uygulanabilir.

Retinoblastom en sık görülen çocukluk çağı göz içi tümörüdür. Cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi), lazer uygulamaları bugün için kullanılan tekniklerdir.

Kapiller Hemanjiom

Özellikle göz kapakları olmak üzere göz çevresinde ve arkasında da olabilen doğuştan veya doğumdan sonraki ilk aylar içerisinde ortaya çıkan, kılcal damar yumağından oluşan, iyi huylu lezyonlardır. Görmeyi etkileyen lezyonların tedavisi gereklidir.

Kavernöz Hemanjiom

Yetişkinlerde en sık görülen iyi huylu orbita tümörüdür. Cerrahi müdahaleyle çıkarılmaları gerekir.

Lenfanjiom

İyi huylu damarsal bir lezyon olmasına rağmen orbita içerisindeki dokular arasına yayılması ve giderek büyümesi nedeni ile tamamen tedavi edilmesi zor bir durumdur. Tedavi olguya göre değişir.

Lenfoma

Orbitanın sık görülen tümörlerinden olup, görülme sıklığı giderek artmaktadır. Tedavide duruma göre ışın tedavisi (radyoterapi) ve kemoterapi uygulanır.

Menenjiom

Orbitanın iyi huylu nörojenik tümörlerindendir. Tedavi olguya göre değişir.

Optik Gliom

Görme siniri ve görme yollarının tümörüdür. Tedavi gözün durumuna göre radyoterapi ile veya cerrahi olarak yapılabilir.

Rabdomiyosarkom

Çocuklarda en sık görülen kötü huylu orbita tümörüdür. Tedavide cerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) birlikte uygulanır.

Şalazyon

Göz kapaklarındaki yağ bezlerinin uçları kirpik diplerindeki gözeneklerdir. Bu gözeneklerin yağlanma, makyaj, enfeksiyon gibi sebeplerle tıkanması sonucu gerideki yağ bezinde şişlik ve iltihap oluşur. Kiste dönüştüğünde cerrahi olarak boşaltılması ve kistin çıkarılması gerekebilir.

Göz Kapağı Düşüklüğü

Bebeklerde ve genç yaştaki kişilerde genetik olarak kapak düşüklüğü görülebilir. Erken yaşlarda oluşan kapak düşüklüğü göz bebeğini kapatarak görmeyi engellerse göz tembelliğine yol açabilir. İleri yaşlarda oluşan kapak düşüklüğü göz kapağını kaldıran kasın bağlarındaki gevşeme neticesi oluşur. Kişiye yorgun ve uykulu görüntü verir. Tedavisi genel olarak cerrahidir.

Göz kapağı düşüklüğü tedavisinde, göz kapağını kaldıran kasın çalışıp çalışmamasına göre tedavi yöntemi belirlenir.

Eğer göz kapağını kaldıran kas çalışıyorsa hastalarda göz kapağını kaldıran kası kısaltarak göz kapağı kaldırılabilir. Bu cerrahide üst kapak çizgisinden göz kapağını kaldıran kasa ulaşılır ve hastanın kapak düşüklüğü miktarına göre bu kas kısaltılırak kapak yükseltilir. Bölgesel anestezi ile hastanın kapak düzeyi daha iyi ayarlanabileceği için çok daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Az miktarda kapak düşüklüğü olan gözlerde ise cerrahi kapak içinden de yapılabilir.

Göz kapağını kaldıran kas çalışmıyorsa o zaman kasa müdahale etmek işe yaramaz. Bu durumda göz kapağı silikon veya hastanın kendi tendonu ile kaşa asılır.

Amaçlanan daha sağlıklı ve dinç bir görünüm elde etmektir.

Ameliyat her bir göz kapağı için ortalama 30 dakika sürer. Genellikle göz kapalı tutulmaz. Hastanede yatmaya gerek yoktur. Hasta isterse ameliyat sonrası 2. gün çalışabilir. Fakat üst kapaklarda bir süre morluk ve şişlik olacağı unutulmamalıdır.

if (CurrentPage.LanguageID == 1) { }